backgroundWhite

Instellen Outlook 2019

Instellen Outlook 2019

 1. Installeer Outlook 2019 en start Outlook
  Er verschijnt nu onderstaand scherm.

  Outlook 2019 - Afbeelding 1

 2. Voer in dit scherm je eigen e-mailadres in en  klik op “Verbinding maken”.
  (vervangen test.user@dev-infowebs.nl in deze handleiding door je eigen e-mailadres)

  Outlook 2019 - Afbeelding 2

 3. Outlook gaat nu proberen verbinding met de server waarop de mailservice binnen het maildomein beschikbaar is. Wanneer Outlook 2019 de mailserver vindt dan vraagt Outlook 2019 om uw wachtwoord en wordt de configuratie automatisch uitgevoerd.
  Zo niet, ga dan verder met stap 4.

  Outlook 2019 - Afbeelding 3

 4. Selecteer ‘IMAP’.

  Outlook 2019 - Afbeelding 4

 5. Configureer de gegevens zoals terug te vinden in onderstaand scherm en klik “Volgende”.
  (vervang dev-infowebs.nl door uw eigen domeinnaam)

  Outlook 2019 - Afbeelding 5

 6. Outlook zal na enige tijd om het wachtwoord vragen. Vul het wachtwoord dat bij het betreffende e-mailadres hoort in en klik op “Verbinding maken’.

  Outlook 2019 - Afbeelding 6

 7. Na enige tijd verschijnt de melding dat het account is ingesteld. Klik op “OK”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 7

Extra account toevoegen aan Outlook 2019

 1. Start Outlook 2019 en klik op “Bestand”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 8

 2. Klik vervolgens op “Accountinstellingen”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 9

 3. Selecteer in het pulldown menu “Accountinstellingen…”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 10

 4. Klik vervolgens op “Nieuw…”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 11

 5. Ga nu verder zoals beschrijven vanaf stap 1 van deze handleiding.

   

E-mailinstelling in Outlook 2019 controleren

 

 1. Start Outlook 2019 en klik vervolgens op “Bestand – Accountinstellingen – Accountinstellingen”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 12

 2. Selecteer het e-mailaccount waarvan u de instellingen wilt controleren

  Outlook 2019 - Afbeelding 13

 3. Controleer of de gegevens zijn ingesteld zoals hieronder weergegeven.
  (Vervang dev.infowebs.nl door de naam van uw eigen domein)

  Outlook 2019 - Afbeelding 14


 4. Klik nadat uw alles gecontroleerd heb op “Meer instellingen”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 15


 5. Klik op de TAB “Geavanceerd” en controlleer of de gegevens zijn ingevuld zoals hieronder weergegeven.

  Outlook 2019 - Afbeelding 16


 6. Wanneer de gevens correct zijn ingevuld klik dan op “Ok” en vervolgens op “Volgende”.
  Outlook 2019 controleert nu de instellingen. Klik vervolgens “Sluiten” en daarna op “Voltooien´ en “Sluiten”.

  Outlook 2019 - Afbeelding 17

 

Instellen Mozilla Thunderbird 

 1. Installeer Mozilla Thunderbird en start hierna het programma.
  Heeft u Thunderbird al geïnstalleerd kijk dan bij
  stap  van “Extra account toevoegen aan Thunderbird’.

 2. Er zal nu een pop verschijnen waarin uw accountgegevens gevraagd worden :

  Thunderbird - AFbeelding 1

 3. Vul hier uw Volledig naam, uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord in.
  Let erop dat het vinkje ‘Wachtwoord onthouden’ is aangevinkt.

  Thunderbird - AFbeelding 2

 4. Klik nu op ‘Doorgaan’.

 5. Controleer of de gegevens juist door Thunderbird worden ingesteld :

  Thunderbird - AFbeelding 3

 6. Thunderbird zal de juiste gegevens van de mailserver herkennen. Klik vervolgens op ‘Gereed’.
  Thunderbird is nu correct geconfigureerd


 Extra Account toevoegen aan Thunderbird

Indien u Thunderbird reeds gebruikt en geïnstalleerd heeft kunt u dit e-mail programma koppelen door een extra account toe te voegen.

 1. Start Mozilla Thunderbird

 2. Klik op het hamburger-icoon rechts boven in de hoek en in het dan geopende pulldown-menu de optie ‘accountinstellingen’.

  Thunderbird - AFbeelding 4

 3. Klik op ‘Accountacties’  links onder in het nieuw geopende scherm en selecteer ‘E-mailaccount toevoegen’.

  Thunderbird - AFbeelding 5

 4. Ga nu terug naar stap 2.

E-mail instellingen in Thunderbird controleren

Heeft u uw e-mailaccount reeds binnen Thunderbird geconfigureerd maar werkt het niet zoals bedoeld, controleer dan uw e-mail instellingen.

 1. Start Mozilla Thunderbird

 2. Selecteer uw e-mailaccount en klik hier met de rechter muisknop op.

  Thunderbird - AFbeelding 6

 3. Klik op de nieuwe pagina op ‘Serverinstellingen’.

  Thunderbird - AFbeelding 7

 4. Controleer op de gegevens juist zijn ingesteld. (zie afbeelding)

  Thunderbird - AFbeelding 8
  (Vervang dev-infowebs.nl en gebruikersnaam/wachtwoord door uw eigen gegevens)


 5. Klik vervolgens links in het scherm op ‘Uitgaande server (SMTP)’.

  Thunderbird - AFbeelding 9

 6. Controleer of de juiste gegevens zijn ingevuld. Kloppen deze niet, klik dan op ‘Bewerken’ en pas de gegevens aan zodat deze correct zijn.

  Thunderbird - AFbeelding 10

 7. Sluit vervolgens de TAB ‘Accountinstellingen’.

Instellen E-mail op Android (Gmail app)

 1. Start Gmail op uw Android telefoon

 2. Klik vervolgens op ‘Instellingen – Account toevoegen’.

 3. Klik vervolgens op “Overige’.

  Android Gmail - Afbeelding 1

 4. Voer je e-mailadres in
  (vervang in dit voorbeeld het e-mailadres door je eigen e-mailadres)

  Android Gmail - Afbeelding 2

 5. Selecteer “Persoonlijk (IMAP)”.

  Android Gmail - Afbeelding 3

 6. Voer het wachtwoor in dat bij het ingevoerde e-mailadres hoort.

  Android Gmail - Afbeelding 4

 7. Het programma gaat nu op zoek naar de inkomende server en zal de bijbehorende gegevens voor de inkomende server automatisch invullen. Klik nu op ‘Volgende’.

  Android Gmail - Afbeelding 5

 8. Het programma gaat nu op zoek naar de uitgaande server en zal de bijbehornede gegevens voor de uitgaande server automatisch invullen. Klik op ‘Volgende’.

  Android Gmail - Afbeelding 7

 9. Hierna kunt u uw persoonlijke voorkeuren instellen. Maak hier uw eigen keuze.

  Android Gmail - Afbeelding 8

 10. Uw e-mailaccount is nu ingesteld. Klik op ‘Volgende’.

  Android Gmail - Afbeelding 9

Instellen E-Mail IPhone

Instellen E-Mail

 1. Ga naar 'Mail'

  IPhone-01
 2. Selecteer 'Andere'.

  IPhone-02


 3. Voer uw naam, E-mailadress, Wachtwoord en een beschrijving in en klik op 'Volgende'.

  IPhone-03


 4. Selecteer helemaal boven aan het scherm 'IMAP'.

 5. Voer onder 'SERVER INKOMENDE POST' en onder 'SERVER UITGAANDE POST' de volgende gegevens in :

  Hostnaam : mail.(uwdomeinnaam)
  Gebruikersnaam : (uw e-mailadres)
  Wachtwoord : (uw wachtwoord)

  IPhone-04

  klik op ‘Volgende’.

 6. Selecteer vervolgens ‘Mail’

  IPhone-05


 7. Klik op ‘Bewaar


Aanpassen E-Mail instellingen :

 1. Selecteer ‘Ínstellingen’

 2. Selecteer ‘Wachtwoorden en accounts’.

  IPhone-06

 3. Selecteer e-mailaccount dat u wilt wijzigen (in dit voorbeeld Infowebs)

  IPhone-07

 4. Selecteer ‘Account’

  IPhone-08

 5. Wijzig eventueel Naam, Beschrijving, Hostnaam, Gebruikersnaam en/of wachtwoord :

  IPhone-09

 6. Klik op ‘SMTP’ om de uitgaande e-mailserver in te stellen.

  IPhone-10

 7. Selecteer de uitgaande e-mailserver (in dit voorbeeld mail.infowebs.nl)

 8. Stel hier de juiste gegevens in :

  Hostnaam : mail.(uw domeinnaam)
  Gebruikersnaam : (uw e-mailadres)
  Wachtwoord : (uw wachtwoord)

  Gebruik SSL (aan)
  Identiteitscontrole : Wachtwoord
  Serverpoort : 587

  IPhone-11

 9. Klik op ‘Gereed’. En ga terug naar het hoofdscherm

Aanmaken Archiefbestand in Apple Mail OSX

U kunt in Apple Mail e-mails automatisch archiveren met behulp van regels.

 1. Maak een nieuwe map aan door op het '+' icoon te klikken dat verschijnt als u met uw muis op de titel Postbussen gaat staan.

  AM-001

 2. Selecteer in het venster de locatie waar u de archiefmap wilt aanmaken: selecteer de lokale opslag van uw Mac of in uw iCloud. Geef de map een naam (bijvoorbeeld Archief) en klik vervolgens op OK.

  AM-002

 3. Ga naar Mail > Voorkeuren > Regels > Voeg regel toe.

  AM-003


 4. Geef de nieuwe regel een beschrijving en selecteer de volgende condities: Ontvangstdatum > Is meer dan > 30 dagen oud.

 5. Vul de taken in die moeten worden uitgevoerd als aan de bovenstaande condities wordt voldaan: Verplaats bericht > naar postbus > Selecteer de map (die u heeft aangemaakt in stap 2).

  AM-004

 6. Klik op 'OK'. Wanneer de vraag verschijnt of u de nieuwe regel direct wilt toepassen op de inbox selecteert u de optie 'Pas toe' en vervolgens worden alle e-mails die ouder zijn dan 30 dagen verplaatst naar de archiefmap.

 7. Met behulp van de menu-optie Bericht > Pas regels toe kunt u de regel handmatig uitvoeren.

  ! Let er wel op dat u conform de regelgeving ( AVG wetgeving) geen persoonsgegevens langer mag bewaren dan strik noodzakelijk. Zie hiervoor de AVG website

Aanmaken Archiefbestand in Outlook

 1. Start “Outlook”

 2. Klik op “Bestand”

  OA-001

 3. Klik vervolgend op “Accountinstellingen -> Accountinstellingen…”


  OA-002

 4. Selecteer de TAB “Gegevensbestanden”.

  OA-003

 5. Klik op “Toevoegen”

  OA-004

 6. Geef aan waar u het archief bestand wilt aanmaken (1), selecteer hier een locatie op uw harddisk van de PC, en wat de naam van het bestand moet worden (2). Let er ook op dat het bestand wordt aangemaakt als een “Outlook-gegevensbestand”(3).

  OA-005

 7. Het bestand is nu te zien in het overzicht van de Gegevensbestanden.

  OA-006

 8. Ook in de zijbalk verschijnt de archief map. U kunt hier nieuwe mailboxmappen aanmaken waarin u straks u te bewaren mails naar toe kunt verplaatsen.

  OA-007

  OA-008

  OA-009

  U kunt nu e-mails die u wilt bewaren naar de gewenste folder verplaatsen door de betreffende e-mail naar de gewenste folder te verslepen. Deze mail (inclusief bijlage) zal dan geen ruimte meer in beslag nemen van de mailbox op de server en opgeslagen worden op de lokale PC harddisk.

  ! Let er wel op dat u conform de regelgeving ( AVG wetgeving) geen persoonsgegevens langer mag bewaren dan strik noodzakelijk. Zie hiervoor de AVG website

Aanmaken Archiefbestand in Thunderbird

 1. Start Thunderbird

 2. Selecteer “Lokale mappen”

  TA-001

 3. Klik met de rechter muisknop op “Lokale mappen”en klik vervolgens op “Nieuwe map…”.

  TA-002

 4. Voer een naam in voor de archiefmap en klik op “Aanmaken”.

  TA-003

U kunt nu e-mails die u wilt bewaren naar de gewenste map slepen.

! Let er wel op dat u conform de regelgeving ( AVG wetgeving) geen persoonsgegevens langer mag bewaren dan strik noodzakelijk. Zie hiervoor de AVG website