Aanmaken Archiefbestand in Apple Mail OSX

U kunt in Apple Mail e-mails automatisch archiveren met behulp van regels.

 1. Maak een nieuwe map aan door op het '+' icoon te klikken dat verschijnt als u met uw muis op de titel Postbussen gaat staan.

  AM-001

 2. Selecteer in het venster de locatie waar u de archiefmap wilt aanmaken: selecteer de lokale opslag van uw Mac of in uw iCloud. Geef de map een naam (bijvoorbeeld Archief) en klik vervolgens op OK.

  AM-002

 3. Ga naar Mail > Voorkeuren > Regels > Voeg regel toe.

  AM-003


 4. Geef de nieuwe regel een beschrijving en selecteer de volgende condities: Ontvangstdatum > Is meer dan > 30 dagen oud.

 5. Vul de taken in die moeten worden uitgevoerd als aan de bovenstaande condities wordt voldaan: Verplaats bericht > naar postbus > Selecteer de map (die u heeft aangemaakt in stap 2).

  AM-004

 6. Klik op 'OK'. Wanneer de vraag verschijnt of u de nieuwe regel direct wilt toepassen op de inbox selecteert u de optie 'Pas toe' en vervolgens worden alle e-mails die ouder zijn dan 30 dagen verplaatst naar de archiefmap.

 7. Met behulp van de menu-optie Bericht > Pas regels toe kunt u de regel handmatig uitvoeren.

  ! Let er wel op dat u conform de regelgeving ( AVG wetgeving) geen persoonsgegevens langer mag bewaren dan strik noodzakelijk. Zie hiervoor de AVG website