Aanmaken Archiefbestand in Thunderbird

  1. Start Thunderbird

  2. Selecteer “Lokale mappen”

    TA-001

  3. Klik met de rechter muisknop op “Lokale mappen”en klik vervolgens op “Nieuwe map…”.

    TA-002

  4. Voer een naam in voor de archiefmap en klik op “Aanmaken”.

    TA-003

U kunt nu e-mails die u wilt bewaren naar de gewenste map slepen.

! Let er wel op dat u conform de regelgeving ( AVG wetgeving) geen persoonsgegevens langer mag bewaren dan strik noodzakelijk. Zie hiervoor de AVG website