WordPress_blue_logo.svg.png

Wordpress ondersteuning


01 February 2018

Infowebs stopt met de ondersteuning van Website gebaseerd op het Content Management Systeem Wordpress.

WordPressstopInfowebs ontwerpt en bouwt al haar website op bases van het Content Management Systeem 'CMS Made Simple' maar beheerde ook een aantal website die gebaseerd zijn op Content Management Systeem 'Wordpress'.
Infowebs stopt nu met de ondersteuning van dit laatste CMS, 'Wordpress'.

Omdat Wordpress niet eenvoudig door de eindgebruiker te beheren is, het feit dat het aanbrengen van (technische) wijzigingen vaak veel tijd kosten en er vaak modules nodig zijn waarvoor kosten in rekening gebracht moeten worden zijn de kosten voor de eindgebruiker snel te hoog.

Bestaande 'Wordpress' website worden dus niet meer ge-upgrade of uitgebreid. Er worden geen (technische) wijzigingen meer aan aangebracht. Wel zal Infowebs de eindgebruiker helpen met het actueel houden van de huidige inhoud.

Eind 2018 zullen we ook daarmee stoppen en alleen nog maar de websites gebaseerd op 'CMS Made Simple' ondersteunen.