support.gif

Wijziging Domainabonnement


29 April 2017

De support van het domein-abonnement veranderd.

Tot 1 mei 2017 viel alle support aan uw ICT zaken die u ontving van Infowebs onder het domeinabonnement.
Ook support die gegeven werd voor problemen met Windows Pc's, Printers, Mac OS, etc.
Dit is vanaf 1 mei 2017 veranderen. Alleen ondersteuning op website en content management systeem gerelateerde zaken zal nog onder het domein-abonnement vallen.

Alle andere ondersteuning zoals ondersteuning op PC hardware en software, ondersteuning op printers, modems, internetverbinden, etc zal extra in rekening worden gebracht.

Dit is helaas noodzakelijk omdat de support aanvragen op deze apparaten de laatste jaren flink is toegenomen terwijl ondersteuning op de Website en het Content Management Systeem juist zijn afgenomen.